DÔLEŽITÉ INFO

PREZENTÁCIA PRETEKÁROV
PREZENTÁCIA, VYZDVIHNUTIE SI ŠTARTOVÉHO SETU (ŠTARTOVÉHO ČÍSLA S ČIPOM):
  • 04.09.2019 od 10:00 do 20:00
  • 05.09.2019 od 09:00 do 20:00
  • 06.09.2019 od 09:00 do 16:00
MIESTO PREZENTÁCIE BUDE UPRESNENÉ DODATOČNE, NA WEBE AJ FB PODUJATIA.

POISTENIE PRETEKÁROV
Všetci účastníci sú povinní mať platné zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je povinný predložiť pri prezentácii fotokópiu kartičky poistenca, potvrdzujúcej platné povinné zdravotné poistenie ( to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka).

Pre občanov SR je postačujúce štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní ( VŠZP, Dôvera, Union ). Bez predloženia potvrdenia o zdravotnom poistení ( kartička poistenca, prípadne iné komerčné zdravotné poistenie ) nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné. Údaje z kartičky poistenca použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára na trati a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou.

MERANIE ČASU A VÝSLEDKY
Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho pri prezentácii.

Pretekári budú zaradení do výsledkovej listiny podľa "gun startu" (oficiálny čas – od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary). Vo výsledkovej listine bude aj informatívny údaj o dosiahnutom čistom čase.

VÝSLEDKY:
Nájdete po skončení podujatia na www.kosicenightrun.sk

INFORMÁCIE:
Všetky informácie týkajúce sa podujatia Košice Night Run sa budú priebežne zverejňovať na www.kosicenightrun.sk a FB.

ŠATNE A ÚSCHOVŇA:
Pre bežcov bude zabezpečená šatňa a úschovňa v technickej zóne, pri soche Immaculata na Hlavnej ulici v Košiciach.

WC:
K dispozícii v technickej zóne, pri soche Immaculata na Hlavnej ulici v Košiciach.

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:
Bude zabezpečená pomocou spoločnosti Košická záchranka, ktorej pracovníci s mobilnými sanitkami sa budú nachádzať v priestoroch štartu a cieľa, ako aj na trati

UPOZORNENIE:
Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a tiež o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov alebo "čeloviek".